Články | ostatní

Odborné příspěvky od českých i zahraničních autorů. Jejich autorské materiály jsou členěny tematicky.

Dostaňme hráče za hranici komfortního prostředí!

Michal Ježdík  |  ostatní  |  21.10.2012
Před několika měsíci jsme začali pracovat s mladými hráči na pilotní části projektu se zaměřením na talentované mladé hráče. Během krátkodobých kempů jsme hráče pozorovali v tréninkových jednotkách, ve kterých se snažili pracovat na svých slabých stránkách v jejich hře, a dostat se tak na vyšší úroveň svého dovednostního potenciálu.

Rozvoj speciální basketbalové kondice

František Rón  |  ostatní  |  04.10.2012
Ve svém příspěvku „Rozvoj specifické basketbalové kondice“ vám předkládám soubor  cvičení, která používám od začátku přípravného období, ale také v průběhu soutěžního období.  A proč  „specifická“ ?

Zdraví hráčů a hráček basketbalu

Petr Kádner  |  ostatní  |  04.10.2012
Vážení čtenáři, v této rubrice se budete pravidelně setkávat s články na téma zdraví hráčů a hráček basketbalu. Svými zkušenostmi, postřehy, výzkumy a znalostmi budou přispívat odborníci z řad fyzioterapeutů a sportovních lékařů.

Bez myšlení v basketbale ani krok!

Michal Ježdík  |  ostatní  |  13.09.2012
Tématem letního Coachingu je: Jak v průpravném a herním cvičení můžete vytvářet základ moderního útočného systému. Nabízíme vám dvě jednoduchá cvičení, ve kterých hráči nejednají pouze podle předem daných instrukcí, tedy mechanicky.

Poznatky z COPY DEL REY

Michal Ježdík  |  ostatní  |  13.09.2012
Jedním z cílů španělské ACB ligy je najít odpovídající platformu soutěží, které budou motivovat kluby, trenéry a hráče k jejich růstu a zlepšování. Královský pohár, Copa del Rey, je jedním ze základních produktů ACB, který nabízí vrcholnou podívanou pro diváky a který je velkou příležitostí pro sponzory a partnery ACB.

Jaké základní činnosti učit? A jak?

Michal Ježdík  |  ostatní  |  13.09.2012
Současný elitní basketbal se opírá kromě jiného o vysoký stupeň dovednostního potenciálu, jehož dominantou jsou herní činnosti jednotlivce - obranné i útočné. To je jeden ze závěrů ze dvou nejvýznamnějších letošních trenérských seminářů, konaných v létě v Barceloně a v Hamburgu.

Rychlostně koordinační příprava basketbalisty – zaměření na věk 15-18 let

Vladimír Hojka  |  ostatní  |  03.09.2012
Za klíčové pohybové schopnosti v basketbalu považuji rychlostní, silové a koordinační schopnosti. Především koordinace v rychlosti tvoří obecný základ pro zvládání náročnějších technicko-taktických prvků ve hře. Období dorosteneckého věku je klíčové pro osvojení a zvládnutí koordinačně náročných dovedností.

Trénink v basketbalu dětí a mládeže? Mějme trpělivost!

Michael Velenský  |  ostatní  |  27.08.2012
Příspěvek prezentuje stručné shrnutí některých poznatků, k nimž jsme dospěli na základě dlouholetého pozorování a analýz herně výkonových projevů dětí a mládeže. Smysl takto pojatého šetření je spatřován v pochopení a zviditelnění procesuálních aspektů učení herním dovednostem v kontextu didaktické a apercepční interakce. 

Ne/výhoda očekávání na OH 2012 v Londýně

Veronika Baláková  |  ostatní  |  20.08.2012
O letošních Olympijských hrách v Londýně toho bylo napsáno už spoustu. Byly plné vítězství očekávaných i neočekávaných, byly plné zklamání, v tomto případě neočekávaných a byly plné také výborných výkonů, které se však ztratily ve stínu vítězů a poražených.

Rozvoj koordinačních schopností v basketbalové přípravě

Zdeňka Engelthalerová  |  ostatní  |  16.08.2012
K tomu abychom pochopili důležitost rozvoje koordinačních schopností u hráčů basketbalu, je třeba si připomenout několik faktů. Herní výkon každého hráče je dán jeho schopnostmi, dovednostmi a mírou jejich využití při hře. Těmito faktory přispívá každý jednotlivec k týmovému hernímu výkonu.

Kanadská basketbalová pyramida

Michal Ježdík  |  ostatní  |  27.04.2012
Před několika lety jsem začal spolupracovat s kanadskými trenéry, kteří se podílejí na projektu Canada basketball. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je rozvoj mládežnického basketbalu na celém území Kanady, podporovaný i profesionálním týmem NBA Toronto Raptors.