ČÍSLO 02/2017: Náměty pro rozvoj rozehrávače

14.03.2017


Basketbal dnešních dnů již nepředstavuje donedávna jasné rozlišování jednotlivých pozic, tedy rozehrávač, křídla, post a klasický pivot. Moderní basketbal směřuje k mnohem větší universálnosti hráčů. Především hráči na pozicích 2, 3, 4 mívají takové herní dispozice, že mohou hrát na kterékoliv z těchto pozic. 

Ten, který je jen těžko nahraditelný, je organizátor a tvůrce hry - rozehrávač, tzv. „point guard“. Ideální tvůrce hry organizuje jak obranu, tak útok. Bývá prodlouženou rukou trenéra na hřišti. Ví jaké tempo hry zvolit, jaký způsob útoku zvolit. Ví, kdy zvolit okamžitou přihrávku, kdy podržet míč déle pod svoji kontrolou, kdy vniknout do vymezeného území. Jedním z nejideálnějších představitelů byl Steve Nash, legendární rozehrávač NBA, v dobách největší slávy hráč Phoenix Suns.

Jak můžeme rozvíjet umění rozehrávačů? Vybraná cvičení jsou orientována na driblink a přihrávky. Představují pochopitelně jen malou výseč z toho, co je nutné procvičovat.

Driblink na místě
Rozehrávač při organizaci hry často potřebuje udržet driblink na jednom místě. Driblink musí zvládat tak, aby neustále měl přehled po palubovce a aby si dokázal udržet odstup od obránce. Následující videa se zabývá procvičováním těchto situací. Velmi důležité jsou práce nohou, klamavé pohyby, dokonalé ovládání míče, neustálý přehled o hřišti.

Vychovat hráče tak, aby byl schopen výše uvedené dovednosti nacvičovat, vyžaduje dlouhodobější přípravu jak zvládání techniky s míčem, tak práci nohou a další. Videa s Micahem Lancasterem prezentují průpravná cvičení, která učí hráče driblovat s rozhledem po hřišti nebo manipulovat při driblinku s tenisovým míčkem.

Nácvik driblinku na místě

Nácvik driblinku s tenisovým míčkem 

Driblink v pohybu
Nároky kladené na rozehrávače jsou mimořádně vysoké. Driblink v pohybu musí zvládat tak, aby kontroloval v každý moment situaci na hřišti, aby dělal v pravý moment správná rozhodnutí a aby je uměl efektivně provádět. Prezentovaná cvičení ukazují práci těžiště, nohou, ramene i používání dvojí rychlosti při míjení protihráče.

Rovněž nacvičování driblinku rozehrávačů v pohybu je nutné učit krůček po krůčku. Následující video prezentuje cvičení, které mohou procvičovat děti s již základními dovednostmi driblinku v pohybu.

Nácvik driblinku v pohybu

„Pull back“ představuje zastavení při pohybu vpřed, couvání, při kterém má hráč neustále přehled o hráčích (hlava vzhůru), a po 2-3 driblincích opět zahájení driblinku vpřed. Do pohybu lze přidávat různé druhy driblinku, jak ukazuje druhá část videa (zde je přidaný crossover).

Nácvik tzv. „pull back“

Přihrávky
Rozehrávač je tím, který musí projevovat kolektivního ducha. S jistou nadsázkou lze říci, že ostatní 4 spoluhráči jsou na hřišti od toho, aby zakončovali a rozehrávač je tím, který by měl jejich střelecké příležitosti vytvářet. Trenéři mají občas tendenci nácvik přihrávek podceňovat. Jak dokonale by měl rozehrávač míč ovládat je obsahem následující ukázky:

Nácvik přihrávek o zeď se 2 míči

Pokud se přihrávkám věnujeme na trénincích od prvních týdnů, kdy začali mladí adepti basketbalu s trénováním, pak můžeme dosáhnout velmi brzo významného pokroku - podívejte se na ukázku:

Nácvik přihrávky jednoruč z driblinku

Jason Kidd je jednou z legend NBA, jeho přihrávky patří mezi opravdové perly. Video, pod kterým je Jason Kidd podepsán, rozebírá 2 příklady přihrávek, které používal v zápasech.
Analytický rozbor přihrávky obsahuje únik pomocí tzv. „in and out“ driblinku, vyhledání volného spoluhráče a přihrávku bez dívání, tzv. „no look pass“.

Jason Kidd - signature move

Průměrní rozehrávači neumí optimálně využívat ani driblinku ani přihrávek k vytváření výhodných herních situací. Často zahájí driblink předčasně, nebo driblují příliš dlouho. Přihrávky komplikují ve snaze vytvořit divácky atraktivní situaci. Ale i ti průměrní musí tyto dovednosti zvládnout dokonale po technické stránce.
Týmy, které disponují dobrými rozehrávači, bývají těmi, které od nejmladších kategorií mají větší šanci vyhrávat zápasy.
Vychovávat „point guardy“ se vyplatí, i když jde o trenérsky náročnější kategorii.
 


Trenérský bulletin „Čti a reaguj“ vydává Metodická komise České basketbalové federace ve spolupráci s odborným trenérským webem 24vterin.cz. Vybrané téma zpracoval Martin Chmel s využitím dostupných českých a zahraničních zdrojů.  Bulletin je dostupný v elektronické podobě na webu 24vterin.cz.