Červenec a srpen 2016 - XXVII.: Útočný doskok a návrat do obrany

20.09.2016


Úvodní slovo Deana Olivera (analytik NBA) - výňatek z článku „Co vyhrává zápasy?“:

Statistické analýzy prokazují, že pro úspěch týmu jsou rozhodující 4 faktory, v následujícím pořadí podle důležitosti:

 • Střelba s vysokou procentní úspěšností.
 • Nejmenší počet ztrát.
 • Získané útočné doskoky.
 • Vysoký počet střílených trestných hodů.

Týmy, které konstantně vyhrávají, jsou úspěšné alespoň ve třech z výše uvedených činností. Takže např. týmy, které nejsou úspěšné střelecky, jsou velmi dobré v dalších třech činnostech. Popisované faktory jsou poměřovány vždy k tomu, kolikrát měl tým míč v držení, nikoliv v absolutních číslech. Např. je brán v úvahu počet střel k počtu držení míče, nebo počet ztrát k počtu držení míče, nikoliv absolutní počet dosažených bodů či ztrát, které mohou např. souviset s tempem hry.

Útočný doskok může nahradit střelbu s nižší procentní úspěšností, obzvlášť proto, že střelba po doskoku mívá větší procento úspěšnosti, než prvotní střelba z pole. V NBA, pokud spolu hrají týmy s přibližně stejnou střeleckou úspěšností, tak v 63%  zápasů vyhrává tým s větším počtem útočných doskoků (z toho vyplývá, jak důležitý je obranný doskok).

Celý článek je možné vyhledat v knize Deana Olivera „ Basketball on paper“. Kniha se zabývá analýzami, které jsou důležité pro výhry v zápasech. Dean Oliver pracoval mimo jiné pro Seattle Supersonics a založil online časopis „Journal of Basketball Studies“.

 

 

Basketbal je jednoduchá hra. Tvým úkolem je vnikat, dostat míč do blízkosti koše a k tomu vedou tři cesty. Přihrávka, driblink a útočný doskok. - Phil Jackson (legendární trenér NBA)

 


 

TÉMA: ÚTOČNÝ DOSKOK A NÁVRAT DO OBRANY

Obrannou činnost můžeme posuzovat z těchto 4 úhlů pohledu:

 1. Návrat do obrany.
 2. Individuální obranné dovednosti.
 3. Týmové obranné dovednosti.
 4. Obranný doskok.

V tomto vydání Bulletinu se věnujeme prvnímu bodu, návratu do obrany. Základem a nezbytným předpokladem pro úspěšnou obranu je zvládání přechodové fáze z útočné na obranou polovinu (tzv. „transition defense“).

Útočný doskok
Prvním faktorem, který ovlivňuje návrat do obrany, je útočný doskok.
Jak je uvedeno již v úvodním slovu, útočný doskok je významnou kategorií a trenéři v nejlepších světových soutěžích jí věnují náležitou pozornost. Rozhodně neexistuje jednotný postup a názor na to, jak by měl útočný doskok a navazující návrat do obrany vypadat. Kouč San Antonio Spurs Greg Popovitch preferuje namísto útočného doskoku včasný návrat všech 5 hráčů do obrany. Jiní trenéři vysílají nejčastěji jednoho, či dva hráče na útočný doskok, především ze slabé strany. Další trenéři rádi posílají střelce doskočit vlastní střelu. Cílem útočného doskakování nemusí být pouze získání odraženého míče, ale rovněž aktivní zpomalení protiútoku soupeře. Jinak může vypadat útočný doskok týmu, který skóruje spíše z blízkosti koše a jinak útočný doskok po trojkových střeleckých pokusech.

Útočný doskok je dovedností, kterou lze natrénovat. Málokdo má ve svém týmu hráče typu „Denis Rodman“ (bývalý vynikající hráč v NBA, pověstný svým doskokem), tj. hráče s přirozeným instinktem a nadstandartním výskokem. Své svěřence musíme tuto činnost pravidelně učit. Je jistě výhodou disponovat hráči, kteří mají proti soupeři výškovou převahu či jsou lepšími skokany. Avšak hráči, kteří nemají výškové či skokanské parametry, mohou být rovněž úspěšní, co se útočných doskoků týče.

Získávání pozice
Boj o pozici by měl nastat automaticky při každé střele. Hráči musí vždy předpokládat, že střela nebude úspěšná.

Obránci mají za úkol blokovat soupeře po střelbě tak, aby nemohl míč po neúspěšné střelbě doskočit. Jejich rolí je být mezi košem a útočníkem. Útočníci mají obrácenou roli, dostat se buď na stejnou úroveň jako je obránce, nebo ještě lépe, blíže ke koši.

Do vhodného postavení se může hráč dostat např. klamavým pohybem na jednu stranu a rychlým pohybem na opačnou stranu. Rovněž obrátka kolem obránce je účinným nástrojem. Používané je rovněž tzv. „plavání“, kdy obránce má ruce dole, útočník dá ruku před ruce obránce a předskočí bližší nohou před něj.
Důležitá je rychlá reakce doskakujícího útočníka na střelbu. Pokud zůstane na místě a pozoruje let míče směrem na koš, pak dává obránci šanci, aby se připravil na odblokování útočníka.

Video: Plavání a obrátka
Kombinaci dvou výše uvedených technik, tj. „plavání“ a „obrátku“ prezentuje toto video.

Anticipace
Je důležité, aby hráči dokázali odhadnout, kam se může míč odrazit, pokud nepropadne obroučkou. Učíme hráče odhadovat vzdálenost, do jaké se míč odrazí v závislosti na vzdálenosti střelce od koše. Čím je střelec dál od koše, o to dále se míč obvykle odrazí. Ve většině případů se míč odráží na slabou stranu. Rovněž úhel, odkud je míč vystřelený, ovlivňuje úhel odrazu. Míč vystřelený z rohu se pravděpodobně odrazí směrem k opačnému rohu na slabé straně.

Činnost po doskoku
Jakmile získá hráč výhodnou pozici pro doskok, snaží se v nízkém, širokém a pevném postoji pozici udržet. Ruce jsou připravené nad hlavou k získání míče. Učíme hráče různé způsoby zakončení po útočném doskoku, počínaje tzv.“dopichováním“ míče ze vzduchu do koše před dopadem na zem, nebo zpracování míče a udržení nad hlavou v obou rukách, následující střelba, klamavé pohyby, obrátka a zakončení, přihrávka na spoluhráče atd.  

Video: Průpravná cvičení pro útočný doskok
Na videu je prezentováno 5 průpravných cvičení:

 • Dopichování
 • Chycení míče a střelba
 • Chycení míče, naznačení střely a střelba
 • Doskok s dotykem síťky koše
 • Doskok s dotykem obroučky

Agresivita
Úspěšný útočný doskok začíná tím, že je hráč mentálně připraven. Na hřišti je 5 protivníků, kteří se míče chtějí po střelbě zmocnit a souboj s nimi vyžaduje tvrdost a odolnost. Doskakování je náročná činnost, míč např. není i několik vteřin pod kontrolou ani jednoho ze soupeřů, nebo následuje po útočném doskoku další neúspěšná střelba a nový souboj o míč apod. Hráči typu „ ten míč získám stůj co stůj“, kteří opakovaně úspěšně bojují o útočný doskok, jsou ceněni velmi vysoko. Boj o míč pod košem často i bolí, bezkontaktní souboje jsou spíše výjimkou. I po této stránce je tedy nutné hráče připravovat.

Video: Mentalita útočného doskoku
Jedno z cvičení, které prezentuje jak nácvik útočného doskoku, tak odolnost proti tlaku soupeře.

Řada trenérů jistě zná dobře ten frustrující pocit, kdy jejich tým dobře brání, donutí soupeře k nepřesné střele a ten si opakovaně svoji střelu doskočí a nakonec dosáhne koše. Úspěšný útočný doskok bývá často frustrujícím momentem pro soupeře a jeho zvládnutí velkým pomocníkem.

Návrat do obrany
Na útočný doskok úzce navazuje návrat do obrany, tzv. „transition defense“. Jak již bylo výše uvedeno, trenéři řeší tuto situaci více způsoby.

Pro ilustraci uvádíme alespoň jeden příklad – Jak řeší návrat do obrany Danny Kaspar, úspěšný trenér NCAA z Texasu. Jeho výsledky byly založeny právě na úspěšné obraně:

Vždy máme dva hráče, kteří se vrací do obrany, jakmile dojde ke střelbě na soupeřův koš.

 1. Pokud střílí někdo z hráčů hrajících na pozici 3,4,5, pak hráči 1 a 2 se vrací.
 2. Když vniká rozehrávač (point guard) do vymezeného území, hráči 2 a 3 se vrací zpět.
 3. Pokud vniká do vymezeného území hráč na pozici 2, hráči 1 a 3 se vrací.

Jeden z vracejících se hráčů si bere na starost hráče s míčem ještě mimo území ohraničeného tříbodovou čárou, obvykle uprostřed hřiště.
Druhý hráč je blíže k vlastnímu koši, vždy ve směru ruky, kterou dribluje útočící hráč.

V případě přihrávky do strany se hráč z horní pozice stahuje do vymezeného území
Zároveň dává pokyn druhému hráči, aby se dostal co nejrychleji k hráči s míčem („close out“) a sám se snaží chytit či tečovat přihrávku do blízkosti koše.

Pokud dojde k přihrávce zpět do středu hřiště, role se obrací, obránce se vrací od postranní čáry a druhý vyráží do pozice „close out“ na hráče s míčem.

Jaké mají při návratu hráči cíle:

 • Donuťte útočníky alespoň ke dvěma přihrávkám.
 • Přimějte útok ke střele z dálky, nejlépe přes ruce obránce.
 • Nedovolte více než jednu střelu, velký důraz na obranný doskok.

Jaká cvičení praktikuje Danny Kaspar na procvičování návratu do obrany?

Přečíslení 5 na 3 a 5 na 4, dále 3 na 2 a 2 na 1, a tzv. „shell drily“.“

Jinou variantou rozdělení hráčů určených pro útočný doskok resp. pro návrat do obrany je předpokládaný směr odrazu míče po neúspěšné střele. Ta se odrazí s pravděpodobností okolo 70% na slabou stranu a ve stejném úhlu, z jakého byla vystřelena. Jak ukazuje obrázek, doskakovat jdou 2 hráči ze slabé strany (hráči č. 3 a 5), červený trojúhelník vyznačuje oblast, kam se míč pravděpodobně odrazí. Hráči 1 a 4 se vrací ke středovému kruhu krýt případný rychlý protiútok soupeře. Střelec, hráč č. 2, může jít pro útočný doskok. Tuto variantu využívají především zkušenější hráči, kteří využívají momentu překvapení, neboť obránce, který bránil střelce, často zapomíná na následný „box out“.
Část trenérské obce využívá doskakujících hráčů k tomu, aby i po neúspěšném útočném doskoku agresivně napadli hráče s míčem a zabránili mu v rychlé přihrávce na spoluhráče popř. v driblinku do rychlého protiútoku. Zpomalení rychlého protiútoku znamená pro soupeře hrát většinu útoků 5 proti 5, což především pro dobrou obranu bývá úspěšnější, než, když soupeř zakončuje v přečíslení nebo např. 2 na 2.

Obrázek: útočný doskok a návrat do obrany

Jistě nemusí trenéři být zajedno s principy trenéra Kaspara. Důležitější je věnovat návratu do obrany potřebnou pozornost, byť dle vlastních kritérií. Můžeme mít velmi dobrou, sehranou obranu na vlastní polovině, ale pokud se náš tým nedokáže včas vracet a zastavovat rychlý protiútok, pak značná část naší obranné dovednosti bude znehodnocena. Většina z trenérů zná dobře situace, kdy při rychlém protiútoku soupeře hráče s míčem nebrání nikdo, nebo naopak, jsou u něj tři hráči a v blízkosti koše je volný protihráč…..
Okamžikem, kdy soupeř získá míč pod svoji kontrolu, musí náš tým zvládnout velmi rychlý návrat a ubránění všech pěti útočících hráčů.

Jaké jsou hlavní obecné zásady úspěšného návratu do obrany?

 • Sprint na vlastní polovinu.
 • Vyhledání hráče, kterého obránce brání.
 • Komunikace.
 • Ochrana vymezeného území v případě přečíslení.

Podceňována bývá často komunikace mezi hráči. Především při v situacích, kdy dochází k přečíslení, k převzetí útočníka jiným obráncem atd. je komunikace bezpodmínečně nutná. Legendární trenér Mike Krzyzewski (mimo jiné trenér mužské reprezentace USA) vyžaduje od hráčů používat konkrétně daná slova ve vybraných situacích. Klíčem k používání komunikace je zvyk a ten vyžaduje opakovaný trénink.

Jak návrat do obrany procvičovat? Cvičení je velká řada, včetně těch, která obsahují přečíslení útoku nad obranou.

Pro inspiraci mohou posloužit následující videa:


Video: Průpravné cvičení návratu do obrany
Jednoduché cvičení dívek ze San Antonia, které však posiluje vědomí důležitosti návratu.

Video: Změna držení míče
Video je rozděleno na dvě části. V té první hrají na jedné polovině hřiště týmy 5 proti 5. Na zvolání trenéra „change“ (změna) položí hráč míč na zem, z obránců se stanou útočníci a z útočníků obránci. Hráči po změně nesmí bránit stejného hráče, který bránil je. Hlavním úkolem obrany je zabránit vniku hráče s míčem do vymezeného území. Ve druhé části videa hrají týmy podle stejných principů, ale na celé hřiště.

Video: Nácvik obranného i útočného přechodu
3 hráči z obou týmů vytvoří kruh kolem trenéra, který má míč. Na znamení jej začnou obíhat. Zbylí 2 hráči z obou týmů jsou u půlící čáry. Trenér vystřelí míč a hráči, kteří obíhají v kruhu, o něj svedou souboj. Tým, který získá míč, útočí na koš na opačné polovině hřiště, druhý tým brání. Cvičení tak umožňuje procvičovat jak útočnou tak obrannou fázi přechodu přes hřiště.

Hráči, kteří dokáží úspěšně doskakovat střely, které neskončí v koši a zároveň umí provázat útočný doskok s obranným návratem, jsou velkou zbraní každého trenéra. Jednak mohou přispět k většímu počtu dosažených košů a zároveň zbrzdit či zastavovat rychlé protiútoky soupeře. Úsilí věnované na trénincích těmto dovednostem se nepochybně vyplatí.

 

Zdroje:

 • AVCSS

 • San Antonio Spurs girls

 • Coach Maitland

 • VCU

 • Danny Sancomb

 • Charger basketball

 • Dean Oliver

 • Danny Kaspar

Trenérský bulletin „Čti a reaguj“ vydává Metodická komise České basketbalové federace ve spolupráci s odborným trenérským webem 24vterin.cz. Vybrané téma zpracoval Martin Chmel.  Bulletin je dostupný v elektronické podobě na webu 24vterin.cz.