Metodický list VSC VICTORIA „Návrat ke sportu po COVID-19“

23.01.2021

Metodický list VSC VICTORIA „Návrat ke sportu po COVID-19“ by měl sloužit jako nástroj pro realizační týmy, zdravotníky a trenéry starající se o sportovce, kteří prošli onemocněním COVID-19. Nastavené principy by měly zajistit sportovcům co nejrychlejší, zároveň však bezpečný návrat do jejich tréninkového a následně závodního zatížení. Tento doporučený postup vychází z důvodu omezeného rozsahu dostupných informací zejména z odborného konsensu a je určen primárně pro vrcholový sport. Čerpá rovněž z doporu­čení České společnosti tělovýchovného lékařství a dalších dostupných informací ke dni pub­likace - konec října 2020. Text je upraven s ohledem na použití ve sportovním prostředí.